ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ราคาน้ำมันวันนี้
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์
ร้องเรียนการทุจริต  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 13 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 15 กันยายน 2565
วันที่ 7 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2565 ณ ศูนย์อบรมคุณธรรมวัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีคณะครูและนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองเข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กองการศึกษาเทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการประเมิณภาวะโภชนาการและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและวัยก่อนเรียน ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยมีนักโภชนาการ โรงพยาบาลขามสะแกแสง เป็นวิทยากรให้ความรุ้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศาบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศาบาลตำบลโนนเมือง
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมืองจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการจากวัย สู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้ประชาชนในตำบลโนนเมืองที่จะย่างเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของตนเอง สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลขามสะแกแสงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนเมือง ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก พระอธิการสุริยา ฐิตโสภโณ และหัวหน้ากลุ่มงานระเบียบกฎหมายและการร้องเรียน สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องใน "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช" วันที่ 11 ก.ค. 65 ณ ที่ดินสาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน ม.8 ต.โนนเมือง
นางพรรณธิวา  เก่งนอก ผุู้อำนวยการกองสาธารณุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง รับรางวัลบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ในงานวันท้องถิ่นไทย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ต่อไป
สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 2930 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2565
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.98.39
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,593,398

แบบสอบถาม
ส่วนการคลัง
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.