ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 19 เมษายน 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.1

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9