ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

admin

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

             เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดเรียน ในทุกโรงเรียนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมืองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ITA 2567

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566

ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง ทดสอบ – 1

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 6

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 5

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 4

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 3

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 1