ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองช่าง ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาวัสดุสำนักงาน

สาระสำคัญสัญญา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลสาระสำคัญญา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0037

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0037

สาระสำคัญคัญของสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0003

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0003

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ