ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     งานบริการสาธารณสุข 

งานบริการสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุข  
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
งานการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งในและนอกสถานที่
งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

งานจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการ

งานควบคุมและจัดทำเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของศูนย์บริการสาธารณสุข
งานควบคุมการรับและการเบิก-จ่ายเวชภัณฑ์
งานควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนค่ารักษาพยาบาล
งานควบคุมการเก็บรักษายาและเวชภัณฑ์

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,815

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.