ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
รวมลิงค์ต่างๆ
บริการออนไลน์


  หน้าแรก     ข้อมูลศาสนา 

ข้อมูลศาสนา
ข้อมูลศาสนา  

ด้านสถาบันและองค์กรทางศาสนา

เทศบาลตำบลโนนเมือง

 

ประชาชนในเทศบาลตำบลโนนเมือง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  แยกออกเป็นวัดจำนวน  4  แห่ง  สำนักสงฆ์  1  แห่ง  และศูนย์ปฏิบัติธรรม  1  แห่ง ดังต่อไปนี้

 

1. วัดบ้านโนนเมือง

3. วัดบ้านงิ้ว

2. วัดบ้านครึมม่วง

4. วัดบ้านสระแจง

5. สำนักสงฆ์บ้านหนองกกไม้พอก

6. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเทพมงคล บ้านสระกรวด

 

สำนักปลัด
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองช่าง
กองการศึกษา
กองคลัง
งานพัสดุและทรัพย์สิน
การให้บริการ
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.208.126.232
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,554,703

แบบสอบถาม
 
เทศบาลตำบลโนนเมือง
ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4475-6081   Fax : 0-4475-6081
Email : nonmueang_korat@nonmueang.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.