ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 6

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 4

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 3

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 2

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ทดสอบ – 1