ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 16 พฤษภาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการขุดวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญสัญญา จ้างเหมารถแบ๊คโฮ PC ๓๕ จำนวน ๑ คันพร้อมคนขับ (ทำงาน ๒๐ ชั่วโมง) เพื่อดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตจ่ายน้ำประปา จำนวน ๒ จุด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล. ม.9