ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญของเทศบาลตำบลโนนเมือง

ท่านสามารถส่งคำร้องมาได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เข้ามาแจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง

2.แจ้งผ่านโทรศัพท์/โทรสาร ที่เบอร์ 044-756081

3.แจ้งผ่านเว็บไซต์ : www.nonmueang.go.th