ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

การออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4

วันที่ 13 พ.ค.67 รองปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ออกสำรวจเรื่องร้องเรียนการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567