ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสขร.1 เดือนมกราคม 2567 รวม 13 รายการ รวมเงิน 89,521.05 บาท

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.66) ปีงบประมาณ 2567

แบบสขร.1 เดือนธันวาคม 2566 รวม 18 รายการ จำนวน 674,239.49 บาท

แบบสขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2566 รวม 19 รายการ รวมเงิน 770,680.02 บาท

แบบสขร.1 เดือน ตุลาคม 2566 รวม 32 รายการ 667,844.52 บาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ณ วันที่ 29 ก.ย.66

แบบสขร.1 เดือน สิงหาคม 2566 รวม 21 รายการ 1,338,382.04 บาท

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566