ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองการศึกษา ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

สนามกีฬาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา