ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

โครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดโครงการแสดงผลงานเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และ มอบใบประกาศนียบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง โดยมีนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตร