ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2566 ณ วัดใหม่สันติ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา อนุโมทนาบุญ กับนักเรียน คณะครูร.ร.บ้านโนนเมือง ร.ร.บ้านสระแจง ร.ร.บ้านงิ้ว และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโนนเมือง ที่เข้าอบรมในครั้งนี้