ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน