ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญในสัญญาการจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล