ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบที่สาธารณประโยชน์โคกตลุกหิน ม.8