ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนนหินคลุกห้วยยาง บ้านสระแจง ม.6