ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สรุปรายงานการดำเนินการ การรับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565)