ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สนามกีฬาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา