ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

             เทศบาลตำบลโนนเมืองได้ดำเนินการ พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด 19 และ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายก่อนเปิดเรียน ในทุกโรงเรียนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนเมืองเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565