ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง นมโรงเรียน เดือน ก.ย.66 และนมปิดภาคเรียนที่1