ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมืองเรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลโนนเมืองประจำปี พ.ศ.๒๔๖๗