ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมกล่องควบคุมไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน ๒ ชุด สำหรับใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อวสูบน้ำไฟฟ้าอัตโนมัติ ขนาด – แรงม้า ของระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระแจง หมู่ที่ ๖