ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล. สายตะวันออก-ตะวันตก บ้านครึมม่วง ม.5