ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-65-0037