ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน