ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง