ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติ และเสนอแผนงานโครงการฯ การรับรองภัยคุกคาม/ประเด็นปัญหาระดับตำบล

วันที่ 27 มีนาคม 2567 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.) ประชุมเชิงปฏิบัติการ นายกเทศมนตรี ผู้บริหารเทศบาล ผู้นำชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโนนเมือง เพื่อรับทราบข้อมูลสรุปแผนงานในการแก้ปัญหาในพื้นที่ปีงบประมาณ 2566 และแผนงานดำเนินการปีงบประมาณ 2567 และออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง บ้านงิ้ว ม.4 ร่วมกับ อสม. พร้อมมอบถุงยังชีพ