ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 28 พฤษภาคม 2567

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี2567 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน