ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

Daily Archives: , 27 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมารถตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลโนนเมือง ได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้รับเกียรติจากนางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง เป็นประธานในพิธี พร้อมรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์