ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

แบบคำร้องทั่วไป (E-Service)

รายละเอียดวิธีการใช้งานระบบให้บริการ กรอกข้อมูล 1.ผู้ยื่นคำร้องขอรับบริการ 2.รายละเอียดการขอรับบริการ 3. สถานที่ 4.ประเภทงานที่ขอรับบริการ เมื่อคลิกปุ่มส่งแจ้งเรื่องแล้ว รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ