ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สำรวจตรวจสอบถนน

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นำโดย นางเฉลียว สวัสดี นายกเทศมนตรีตำบลโนนเมือง รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ร่วมสำรวจตรวจสอบถนนสายป่าลวก-หนองบอน และถนนสายป่าลวก-ห้วยยายมาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้การเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก