ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา จัดจ้างทำป้ายไวนิล