ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

สาระสำคัญของสัญญา ก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดบ้านงิ้ว ม.4 ต.โนนเมือง