ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 7 กันยายน 2566 อำเภอขามสะแกแสง พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้ม…อิ่มบุญ โดย นายทวีศิลป์ เสนามา นายอำเภอขามสะแกแสง เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ อาทิเช่น การบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการทำหมันสุนัข-แมว ฟรี การบริการตัดผมฟรี บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ณ ศาลาการเปรียญวัดครึมม่วง บ้านครึมม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย