ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลโนนเมืองร่วมกับส่วนราชการในอำเภอขามสะแกแสง ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลโนนเมือง ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดบ้านโนนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา