ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานลูกจ้างเทศบาล ผู้นำชุมชน นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม