ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 26กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านครึมม่วง ตำบลโนนเมือง