ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลโนนเมือง จัดอบรมโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขามสะแกแสงและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฮุก 31 นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปีในพื้นที่ตำบลโนนเมือง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนเมือง