ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายอนันต์ ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ร่วมประเมินตามโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อ.ขามสะแกแสง

โดยมีนายทวีศักดิ์ ศิริยอด ปลัดอาวุโสอำเภอขามสะแกแสง, นพ.นิฐิคุณ เขียวอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา/ผอ.รพ.ขามสะแกแสง, นายนิติพัฒน์ พิมพ์จริญวงศ์ สาธารณสุขอำเภอขามสะแกแสง, นางเฉสียว สวัสดี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนเมือง ร่วมรับการประเมินพร้อมด้วยเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค รพ.ขาม

สะแกแสง, สสอ.ขามสะแกแสง, รพ.สต.ทุกแห่ง, เครื่อข่ายผู้นำชุมชน, อสม., โรงเรียน, อปท. และสรุปผลการประเมิน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง