ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นและข้าราชการประเภทอื่น