ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง การช่วยชีวิตและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ โดยวิธีคิดวิธีเฉพาะเจาะจง