ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีปประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)