ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าอัตดนมัติ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ตัวของระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ รหัสครุภัณฑ์ ๑๕๓-๖๐-๐๐๐๕