ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสดงในงานมหกรรม ศิลปหัตกรรม กีฬา ตลาดนัดวิชาการ วิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี โรงเรียนจุลมณีสุรนารี