ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

คำสั่งเทศบาลตำบลโนนเมือง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโนนเมือง