ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง