ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง