ทต.โนนเมือง จ.นครราชสีมา…

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาจง